Kom er eens uit in de
BEZEL-INN

Huygensstraat 1
7002 BZ Doetinchem

ALGEMEEN

Wijkvereniging Bezelhorst is de enige vereniging in Doetinchem die geheel bestuurd wordt door vrijwilligers.

De vereniging vertegenwoordigd de wijk Bezelhorst in Doetinchem waar 1150 woningen toe behoren zie afbeelding) en vind haar oorsprong in  begin jaren zeventig.

Wijk Bezelhorst Doetinchem wijk Bezelhorst

Aan de rand van de wijk staat het wijkgebouw de “Bezel-Inn”. Dit is in eigendom gekomen in 1996. Hier worden alle wekelijkse activiteiten georganiseerd en wordt het door het bestuur voor de bestuursvergaderingen gebruikt. Tevens worden evenementen zoals Carnaval, Palmpasen, Koninginnedag, de Boerenbruiloft, Jachtdropping, Klaverjasmarathon etc. hier georganiseerd. De mogelijkheid bestaat ook om de zaal beschikbaar te stellen aan andere verenigingen.

Lidmaatschap, contributie, adverteerders, baromzet, verhuur zijn de bronnen van inkomsten en doordat we hoofdzakelijk met vrijwilligers werken kunnen we de kosten laag houden. Door middel van de wijkkrant, Bezel-Uit, en nu ook via het internet,  worden alle wijkbewoners en andere belanghebbenden geïnformeerd.